Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2920. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7), stran 7530.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 ter spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
V sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) (Uradni list RS, št. 65/2011 z dne 19. 8. 2011), se spremenijo in dopolnijo naslednja določila.
1. člen
V poglavju »II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7) in njegovih posameznih faz« se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Od predvidenih 34 objektov je na tem območju zgrajenih 28 objektov. Gradnja 3 objektov, ki so zajeti v ureditveno območje sprememb ZN po obstoječem zazidalnem načrtu, ni možna. Ovira je pridobitev zemljišč za gradnjo infrastrukture – ceste (objekti 1, 2, 3).«
2. člen
V poglavju »III. Območje« se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveno območje sprememb ZN obsega naslednje parcele s parcelnimi številkami 381/1, 381/2, 381/14, del 381/12 in 381/15, vse k.o. Stari trg, v skupni kvadraturi cca 4115 m2.
Sprejeti odlok o spremembah ZN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.«
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-22/2011
Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost