Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2908. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7515.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 15. redni seji dne 25. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 3467/27, pot v izmeri 36 m2, parc. št. 3489/4, pot v izmeri 189 m2, parc. št. 3489/2, pot v izmeri 28 m2, vse k.o. Hmeljčič in parc. št. 2855/6, pot v izmeri 69 m2, k.o. Mirna Peč.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2012-4
Mirna Peč, dne 25. septembra 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost