Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2899. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 7506.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifna  | Enota  | Cena brez| Dodatek za | 20% DDV | Končna  |
|  skupina  |      | DDV na | povečanje |     |cena z DDV |
|       |      |  enoto | energetske |     | na enoto |
|       |      |     |učinkovitosti|     |      |
|       |      |     | na enoto  |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|       |      |     |       |     |      |
|GOSPODINJSKI |      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh  | 49,2010 |  0,5000  | 9,9402 | 59,6412 |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode     |      |     |       |     |      |
|po vodomeru  | EUR/m3  | 3,2866 |  0,0300  | 0,6633 | 3,9799  |
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|in obračun po |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1.504,8017|9.028,8102 |
|       |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    | EUR/MWh  | 54,7783 |  0,5000  | 11,0557 | 66,3340 |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode     |      |     |       |     |      |
|po vodomeru  | EUR/m3  | 3,6565 |  0,0300  | 0,7373 | 4,4238  |
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|– za obračun |      |     |       |     |      |
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|in obračun po |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1.741,8703|10.451,2218|
|       |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/12.
3. člen
Ta cenik začne veljati 6. oktobra 2012.
Ljubljana, dne 1. oktobra 2012
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost