Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem, stran 7502.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 18. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem
1. člen
V Odloku o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št. 116/08, 101/11) se prvi in peti odstavek 19. člena spremenita, tako da se glasita:
»(1) Višino mesečne najemnine za določen poslovni prostor se določi s točkovanjem v odstotku ( %) od vrednosti poslovnega prostora glede na vrsto dejavnosti, ki se opravlja v poslovnem prostoru. V primeru, da višina najemnine za eno leto izkustveno preseže 10.000 EUR pa se mora opraviti cenitev.«.
»(5) Višina odstotka od vrednosti poslovnega prostora za posamezne vrste dejavnosti znaša:
1. skupina dejavnosti: izobraževanje in znanost, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in umetnost, humanitarna dejavnost, dejavnost društev in klubov, veteranske organizacije, politične stranke, druge civilnodružbene in neprofitne dejavnosti – 4 %,
2. skupina dejavnosti: storitve, pisarniška dejavnost, upravne dejavnosti, obrt in druge proizvodne dejavnosti – 6 %,
3. skupina dejavnosti: trgovina, bančne in zavarovalne storitve, gostinska dejavnost, skladišča – 8 %.«.
2. člen
V 24.a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Najemnina se lahko posameznemu najemniku, ki opravlja gospodarsko dejavnost, zniža le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/2008-1200
Kočevje, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost