Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov, stran 7501.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 67/08, 79/09, 51/10, 40/12), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 110/11) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 26. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 10/10) se v 1. členu za besedo »ki« vstavi beseda »praviloma«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se črta.
3. člen
Drugi stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »Vrednost točke se dobi tako, da višino sredstev, razpisanih za namen izvedbe projektov, delimo s seštevkom točk vseh ocenjenih projektov.«
Zadnji stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »V primerih, ko zaradi pomembnosti oziroma obsežnosti prireditve ali projekta župan oceni, da je to utemeljeno, lahko zagotovi tudi večji delež sofinanciranja.«
4. člen
Drugi stavek prvega odstavka 7. člena se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-84/12-1/4
Kamnik, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost