Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2888. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica, stran 7499.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih – ZVrt-UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 62/10) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 89/04 in 36/07) je na predlog Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 19. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
1. člen
Cene programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica znašajo od 1. 9. 2012 dalje mesečno:
+-----------------------------------------+---------------------+
|DNEVNI PROGRAM              |   CENA/OTROKA   |
+-----------------------------------------+---------------------+
|1) I. starostna skupina         |   441,45 €    |
+-----------------------------------------+---------------------+
|2) II. starostna skupina         |   328,73 €    |
+-----------------------------------------+---------------------+
|3) Otroci s posebnimi potrebami     |   960,60 €    |
+-----------------------------------------+---------------------+
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 1,58 EUR. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 602-0010/2012
Ivančna Gorica, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost