Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2885. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7497.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 15. redni seji dne 11. 9. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
1. Na nepremičninah, parc. št. 543/6 – cesta, v izmeri 476 m2, 543/11 – cesta, v izmeri 279 m2, 543/12 – cesta, v izmeri 111 m2, 543/13 – cesta, v izmeri 26 m2, 543/14 – cesta, v izmeri 35 m2, 543/15 – cesta, v izmeri 283 m2, 543/16 – cesta, v izmeri 190 m2 in 544/6 – cesta, v izmeri 573 m2, vse k.o. 842 Dobrova, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra, zemljišča parc. št. 543/6, 543/11, 543/12, 543/13, 543/14, 543/15, 543/16 in 544/6, vse k.o. 842 Dobrova gora, postanejo last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2010-41-15
Dravograd, dne 11. septembra 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost