Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2883. Sklep o spremembi Sklepa št. 602/55/2008-0106 z dne 16. 10. 2008 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 7497.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa št. 602/55/2008-0106 z dne 16. 10. 2008 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
S tem sklepom se spreminja Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek (Uradni list RS, št. 102/08, 53/09 in 18/11).
2. člen
V 1. členu navedenega sklepa se spremeni prvi odstavek tako, da se besedilo prvega odstavka 1. člena glasi:
»Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek se določijo na novo s 1. 10. 2012 in znašajo mesečno:
----------------------------------------------------------
                     v EUR na otroka
----------------------------------------------------------
 – I. starostno obdobje           437,00
 – II. starostno obdobje          347,35
 – kombinirani oddelek           375,20«.
----------------------------------------------------------
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 10. 2012 dalje.
Št. 032-16/2012-0103-5
Dolenjske Toplice, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r

AAA Zlata odličnost