Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2882. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Vzgojno varstveni družini Ježek, Dolsko, stran 7496.

Na podlagi prvega odstavka 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 ter 120/05), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) ter Odločbe o izbiri koncesionarja za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Dol pri Ljubljani, je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 19. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Vzgojno varstveni družini Ježek, Dolsko
1. člen
Cena programa predšolske vzgoje v Vzgojno varstveni družini Ježek (v nadaljevanju: VVD Ježek), na lokaciji Dolsko 94a, Dol pri Ljubljani, znaša mesečno na otroka:
– dnevni program prvega starostnega obdobja          549,97 €.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 78,00 € mesečno. V tem znesku je všteta dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen
Staršem otrok, ki imajo otroke vključene v dnevni program VVD Ježek, za katero je Občina Dol pri Ljubljani po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 10 % nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
4. člen
Občina Dol pri Ljubljani bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila VVD Ježek sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj po tem sklepu.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2012-4
Dol pri Ljubljani, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost