Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2881. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012, stran 7496.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 19. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/11.
2. člen
Spremeni se 15. člen odloka, ki po novem glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
Občina Dol pri Ljubljani se lahko dolgoročno zadolži za financiranje odkupa vrtca Dol do zneska 3.000.000,00 evrov.
Na podlagi vloge investitorja lahko župan odobri obročno odplačilo komunalnega prispevka, vendar največ v dvanajstih mesečnih obrokih, za kar se sklene posojilna pogodba. Obrestna mera je seštevek referenčne obrestne mere tri mesečni Euribor in pribitka 2 %.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2010-26
Dol pri Ljubljani, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost