Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2851. Priporočilo k Posebnemu poročilu o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije, stran 7427.

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) na seji dne 26. septembra 2012, ob obravnavi Posebnega poročila Varuha človekovih pravic o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije, sprejel naslednje
P R I P O R O Č I L O
1. Občine, ki romskih naselij še niso vključile v svoje prostorske akte, naj pristopijo k njihovi pripravi in tudi pripravi drugih ukrepov za pravno in komunalno ureditev romskih naselij.
2. Pričakovati je večjo aktivnost Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.
3. Pri pripravi konkretnih ukrepov v okviru Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome 2010–2015 (NPUR) se nameni pozornost tudi pravni in komunalni ureditvi romskih naselij.
4. Vlada Republike Slovenije naj prouči možnosti za skup­no sodelovanje države in občin pri urejanju romskih naselij.
5. Občine naj svojim občanom brez razlikovanja zagotovijo uresničevanje pravice do pitne vode, kot ene izmed mednarodno priznanih človekovih pravic.
6. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru v okviru določbe 4. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) letno poroča o položaju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, kar naj zajema izvajanje ZRomS-1, NPUR in ostale aktivnosti s področja zagotavljanja posebnih pravic romske skupnosti.
7. Občine, ki niso v celoti počrpale sredstev, dodeljenih za pravno in komunalno ureditev romskih naselij, naj to storijo v čimvečji možni meri.
Št. 009-04/12-7/12
Ljubljana, dne 26. septembra 2012
EPA 375-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost