Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2807. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice, stran 7344.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96 in 16/97) je Občinski svet Občine Jesenice na 20. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice
1.
V Sklepu o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice se doda nov drugi člen, ki se glasi:
»Višina subvencije za dijake in študente, katerih bivališče je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove znaša:
– za 1 cono: 1,60 EUR na mesečno vozovnico
– za 2 coni: 9,60 EUR na mesečno vozovnico
– za 3 cone: 17,28 EUR na mesečno vozovnico.
Višina subvencije za dijake in študente, ki imajo že kupljeno vozovnico za medkrajevni avtobusni in/ali železniški prevoz potnikov (kombinirana vozovnica) in katerih bivališče je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove znaša:
– za 1 cono: 21,60 EUR na mesečno vozovnico za mestni promet
– za 2 coni: 29,60 EUR na mesečno vozovnico za mestni promet
– za 3 cone: 37,28 EUR na mesečno vozovnico za mestni promet.«
2.
Drugi in tretji člen sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice se ustrezno preštevilčita.
3.
Ta sklep velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 naprej in velja za čas subvencioniranja cene dijakom in študentom s strani države.
Št. 014-30/2012
Jesenice, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.