Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1298. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012), stran 2652.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2012 (velja od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012)
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-122/2012/11
Ljubljana, dne 23. aprila 2012
EVA 2012-1522-0006
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije