Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

412. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012, stran 874.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve
R A S T I
elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012
I.
Rast posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za obdobje februar 2011 do februar 2012 znaša:
– rast povprečne plače na zaposlenega 0,0 %,
– rast drugih stroškov dela 2,4 %,
– rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1,5 %,
– rast stroškov materiala in storitev 2,0 %.
II.
Rast elementov cen iz prejšnje točke začne veljati 1. marca 2012.
Št. 007-9/2012
Ljubljana, dne 9. februarja 2012
EVA 2012-2611-0021
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost