Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

411. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev, stran 873.

Na podlagi 29. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1. člen
Ta sklep določa standard stroškov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in sicer za standardno storitev oskrbe v skladu s prepisanimi normativi in standardi.
2. člen
Standard stroškov dela
1. za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I in oskrbe IV:
– standard povprečne plače zaposlenih 978,01 EUR,
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 39,74 EUR na zaposlenega,
– drugi stroški dela: 211,30 EUR mesečno na zaposlenega,
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11 – ORZSPJS49a) in v skladu z uredbo, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnikom, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.084,15 EUR,
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 39,74 EUR na zaposlenega,
– drugi stroški dela: 211,30 EUR mesečno na zaposlenega,
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11 – ORZSPJS49a) in v skladu z uredbo, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnikom, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe
1. za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I in oskrbe IV:
– 167,37 EUR mesečno na posteljo.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– 279,36 EUR mesečno na posteljo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 6/11).
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 2012.
Št. 007-10/2012
Ljubljana, dne 9. februarja 2012
EVA 2012-2611-0020
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti