Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

389. Odredba o spremembi in dopolnitvi Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti, stran 841.

Za izvajanje tretjega odstavka 62. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) izdaja minister za zdravje
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
I
V Seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 82/04, 110/04 – popr., 40/06 in 110/08) se v točki I zaporedna številka 25 spremeni tako, da se glasi:
+----+-----------------------+-------------+-----------+--------------------+
|Zap.|   Poklic      |Kvalifikacija| Delovno |   Poklicna    |
| št.|            |       | področje |  dejavnost    |
|  |            |       |      |  (kompetence)   |
+----+-----------------------+-------------+-----------+--------------------+
|25 |diplomirani      |visoka    |– primarna,|– načrtovanje in  |
|  |inženir        |strokovna  |sekundarna |izvajanje      |
|  |radiološke       |izobrazba,  |in     |osnovnih in     |
|  |tehnologije/diplomirana|opravljeno  |terciarna |specialnih     |
|  |inženirka       |pripravništvo|raven   |diagnostičnih in  |
|  |radiološke       |in strokovni |zdravstvene|terapevtskih    |
|  |tehnologije      |izpit    |dejavnosti |radioloških     |
|  |            |       |      |posegov,      |
|  |            |       |      |– načrtovanje in  |
|  |            |       |      |izvajanje      |
|  |            |       |      |osnovnih in     |
|  |diplomirani      |visoka    |      |specialnih     |
|  |radiološki       |strokovna  |      |radioterapevtskih  |
|  |inženir/diplomirana  |izobrazba,  |      |postopkov,     |
|  |radiološka       |pridobljena |      |nuklearnomedicinskih|
|  |inženirka       |najpozneje do|      |postopkov,     |
|  |            |30. 9. 2016, |      |varstvo pred    |
|  |            |opravljeno  |      |ionizirajočimi   |
|  |            |pripravništvo|      |sevanji,      |
|  |            |in strokovni |      |optimizacija    |
|  |            |izpit    |      |postopkov,     |
|  |            |       |      |– zagotavljanje   |
|  |            |       |      |kakovosti in    |
|  |            |       |      |nadzor kakovosti,  |
|  |            |       |      |– kontinuirano   |
|  |            |       |      |usposabljanje na  |
|  |            |       |      |novih aplikacijah  |
|  |            |       |      |in         |
|  |            |       |      |– sestavljanje   |
|  |            |       |      |delovnih      |
|  |            |       |      |protokolov v    |
|  |            |       |      |skladu z delovno  |
|  |            |       |      |prakso.       |
+----+-----------------------+-------------+-----------+--------------------+
II
V točki II se za zaporedno številko 28 doda nova zaporedna številka 29, ki se glasi:
+------+---------------+----------------------------------------+
| Zap. |  Poklic   |       Kvalifikacija       |
| št. |        |                    |
+------+---------------+----------------------------------------+
|29  |biotehnolog v |univerzitetna izobrazba, pripravništvo |
|   |zdravstveni  |in strokovni izpit s področja      |
|   |dejavnosti   |zdravstvene dejavnosti         |
+------+---------------+----------------------------------------+
III
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-14/2012/11
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2012-2711-0004
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost