Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

382. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, stran 823.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena in drugega odstavka 121. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: javna služba), cene storitev javne službe ter višino in vir za subvencioniranje cene.
2. člen
(strokovna izobrazba in druge zahteve)
(1) Da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne službe, mora oseba, ki izvaja naloge javne službe, poleg pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– tehnični sodelavec, ki opravlja naloge javne službe, mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo kmetijske smeri ali druge naravoslovno-tehnične smeri;
– strokovni sodelavec, ki opravlja naloge javne službe, mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo prve bolonjske stopnje naravoslovne ali družboslovne smeri;
– imeti mora vozniški izpit B kategorije;
– imeti mora najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja kmetijstva.
(2) Če je za posamezne naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov izbran podizvajalec v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, se določbe prejšnjega odstavka ne uporabljajo.
3. člen
(cene storitev)
(1) Javna služba se financira iz Proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 2430 – Zemljiške operacije, 8227 – Vzdrževanje melioracijskih sistemov, v skladu s predpisom, ki ureja način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.
(2) Cene za posamezne vrste storitev upravljanja po tem pravilniku se določijo na podlagi najvišjega obsega ur, potrebnih za opravljanje posameznih vrst storitev, v skladu s prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika in vrednosti urne postavke za naloge upravljanja.
(3) Storitve upravljanja iz prejšnjega odstavka so za uporabnika brezplačne.
(4) Vrednost urne postavke za naloge upravljanja znaša 20,44 eura.
(5) Cene storitev vzdrževanja se določijo v višini in na način, ki ga določa zakon, ki ureja kmetijska zemljišča, za nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-449/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2011-2311-0102
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti