Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

378. Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, stran 807.

Na podlagi desetega odstavka 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter sedmega in dvanajstega odstavka 525. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov davčnemu organu v okviru:
1. priglasitve zamenjave investicijskih kuponov v okviru transakcij iz prvega odstavka 525. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad, krovni sklad oziroma krovna sklada, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;
2. priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitev UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati oseba, prek katere so zavezanci pridobili zamenjane enote sklada, ki kot edini pooblaščenec družbe za upravljanje države članice iz 128. člena ZISDU-2 v Republiki Sloveniji opravlja posamezne storitve oziroma posle upravljanja investicijskih skladov;
3. priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitve UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi davčni zavezanec sam.
2. člen
(1) Družba za upravljanje iz 1. točke 1. člena tega pravilnika dostavi podatke v okviru priglasitve v skladu z zahtevami za individualne podatke VIRINVK.DAT, ki so predpisane v tabeli tabelaričnega prikaza zahtev za individualne podatke glede podatkov za dobiček iz kapitala v zvezi s pridobitvijo, unovčitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov iz veljavnega pravilnika, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine.
(2) Oseba iz 2. točke 1. člena tega pravilnika dostavi podatke v okviru priglasitve v skladu z zahtevami za individualne podatke VIRUCITS.DAT, ki so predpisane v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(3) Davčni zavezanec iz 3. točke 1. člena tega pravilnika dostavi podatke pristojnemu davčnemu uradu v okviru priglasitve na obrazcu v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Družba za upravljanje iz 1. točke 1. člena tega pravilnika pošlje podatke v 15 dneh od dneva izvedbe združitve vzajemnih skladov, od dneva oblikovanja krovnega sklada oziroma od dneva vključitve podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje, na elektronskem mediju na pristojni davčni urad.
(2) Oseba iz 2. točke 1. člena tega pravilnika pošlje podatke v 15 dneh od dneva izvedbe združive UCITS skladov, na elektronskem mediju na pristojni davčni urad.
(3) Davčni zavezanec iz 3. točke 1. člena tega pravilnika predloži obrazec iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika pristojnemu davčnemu uradu v 30 dneh od dneva izvedbe združitve UCITS skladov.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-882/2011/11
Ljubljana, dne 31. januarja 2012
EVA 2011-1611-0186
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti