Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012

Kazalo

343. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FRANCE IN MARTA IVANŠEK, stran 739.

Na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70 /05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05) v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi USTANOVE FRANCE IN MARTA IVANŠEK, Pod Topoli 85, 1000 Ljubljana, je minister, pooblaščen za opravljanje nalog ministra za kulturo, izdal naslednje
s o g l a s j e
1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA FRANCE IN MARTA IVANŠEK, ki jo je ustanovil ustanovitelj Martin Ravnikar, Pod Topoli 85, 1000 Ljubljana, o čemer je notarka Nataša Erjavec, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, izdala notarski zapis, opr. št. SV 717/11 z dne 18. 7. 2011.
2. Sedež ustanove je Pod Topoli 85, 1000 Ljubljana.
3. Namen ustanove je splošno koristen. Namen ustanove je zbiranje in urejanje dokumentacije o delu Franceta in Marte Ivanšek, kot sestavnega dela slovenske kulturne dediščine, organizacija razstav, delavnic, natečajev, zlasti s področja arhitekture in drugih kulturnih dogodkov, prireditev in dejavnosti.
4. Skupna vrednost ustanovitvenega premoženja so denarna sredstva v višini 4555,53 evrov iz zapuščine po pok. Francetu Ivanšku.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah stroške objave soglasja nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 0140-63/2011/9
Ljubljana, dne 21. septembra 2011
EVA 2011-3511-0028
v funkciji ministra za kulturo
dr. Boštjan Žekš l.r.
Minister