Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012

Kazalo

179. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode, stran 334.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena in četrtega odstavka 29. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode
1. člen
V Pravilniku o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 62/07 in 41/08) se besedilo prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja za biocidni proizvod po popolnem postopku – avtorizaciji sestavljajo:
a) izpolnjen obrazec iz standardiziranega informacijskega sistema – R4BP v slovenskem jeziku;
b) dokumentacija za biocidni proizvod, kot jo določa Priloga IIB oziroma Priloga IVB Direktive 98/8/ES. Kadar je glede na naravo biocidnega proizvoda ali glede na njegovo predvideno uporabo to potrebno, mora dokumentacija za pridobitev dovoljenja za ta biocidni proizvod vsebovati tudi dokumentacijo iz ustreznih delov Priloge IIIB Direktive 98/8/ES;
c) dokumentacija za vsako aktivno snov v biocidnem proizvodu, katere vsebina je določena s predpisom o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi;
d) predlog etikete, navodila za uporabo in varnostni list, vse v slovenskem jeziku.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-133-2011
Ljubljana, dne 21. novembra 2011
EVA 2011-2711-0063
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost