Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

VL 148560/2010 Os-5850/11 , Stran 3075
VL 148560/2010 Os-5850/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Terezika Mrak, Verovškova 60b, Ljubljana, proti dolžniku Rudiju Roudi, Celovška cesta 195, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana, zaradi izterjave 4.189,93 EUR, sklenilo: dolžniku Rudiju Roudi, Celovška cesta 195, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Desiree Baškovič. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 1. 12. 2011

AAA Zlata odličnost