Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

VL 123367/2011 Os-5848/11 , Stran 3075
VL 123367/2011 Os-5848/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centrali oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Martinu Reichard, Cesta na Brdo 43, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Tamara Avsec, Poljanska cesta 22c, Ljubljana, zaradi izterjave 1.060,03 EUR, sklenilo: dolžniku Martinu Reichard, Cesta na Brdo 43, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tamara Avsec, Poljanska cesta 22c, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 12. 2011

AAA Zlata odličnost