Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

VL 119498/2011 Os-5710/11 , Stran 3075
VL 119498/2011 Os-5710/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti dolžniku Ivanu Brezinšek, Zakl 25, Podlehnik, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj, zaradi izterjave 15.304,27 EUR, sklenilo: dolžniku Ivanu Brezinšek, Zakl 25, Podlehnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 10. 2011

AAA Zlata odličnost