Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

P 3198/2009 Os-8188/09 , Stran 3075
P 3198/2009 Os-8188/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Simone Zbačnik, stanujoče Cesta v Gorice 21, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in partnerji, o.p., d.n.o., iz Ljubljane, proti toženi stranki Jaredu Odeku Ochoku, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka in določitve preživnine ter stikov dne 30. 11. 2009 sklenilo: toženi stranki Jaredu Odeku Ochoku, neznanega prebivališča, se postavi začasna zastopnica – odvetnica Petra Ferš Mrhar, Cesta v Gorice 36, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št. P 319872009 – IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 11. 2009

AAA Zlata odličnost