Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

P 141/2011 Os-5804/11 , Stran 3075
P 141/2011 Os-5804/11
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Nikola Mikunovič, Marindol 20, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani in neznano kje živeči dediči članov Mikunovič Zadruge, Marindol 26, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 9.500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 28. novembra 2011 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki neznanim in neznano kje živečim dedičem članov Mikunovič Zadruge, Marindol 26, Adlešiči. Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. odvetnik Alojz Poljšak, Ul. Staneta Rozmana 8, Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje živeče dediče članov Mikunovič Zadruge, Marindol 26, Adlešiči, vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 28. 11. 2011

AAA Zlata odličnost