Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

SV 1902/11 Ob-5962/11 , Stran 3074
SV 1902/11 Ob-5962/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 1902/11 z dne 21. 12. 2011, je bilo stanovanje z določeno ident. št. 2636-1973-273, posamezni del št. 273, ki se nahaja v stavbi št. 1973, k.o. 2636 Bežigrad, ki predstavlja stanovanje št. 51, v 4. nadstropju (dejansko v VIII. nadstropju), v izmeri 99,87 m2 in se nahaja v stavbi na naslovu Ulica Metoda Mikuža 18, Ljubljana, pri čemer stanovanjska stavba stoji na parc. št. 1292/15, 1292/3, 1293/16 in 1294/30 vse k.o. 2636 Bežigrad, last zastavitelja Harisa Brčkalije, na podlagi prodajne pogodbe št. 352-324/2011-7, z dne 29. 4. 2011, sklenjene z RS, Ministrstvom za obrambo kot prodajalcem, in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 6. 6. 2011, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost