Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Ob-5851/11 , Stran 3073
Ob-5851/11
Ustanovitelj zavoda SPARK, Inštitut za raziskave in razvoj, Černelavci, Ledavska ulica 47, 9000 Murska Sobota, matična številka 1808974000, Renato Lukač, Černelavci, Ledavska ulica 47, na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o gospodarskih družbah, sprejme sklep o začetku postopka prenehanja in začetku likvidacije zavoda SPARK, Inštitut za raziskave in razvoj, Černelavci, Ledavska ulica 47, 9000 Murska Sobota, matična številka 1808974000, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register se firmi doda pristavek v likvidaciji, tako, da se firma zavoda sedaj glasi: SPARK, Inštitut za raziskave in razvoj, Černelavci – v likvidaciji ter skrajšana firma SPARK Černelavci – v likvidaciji. Upniki so dolžni terjatve prijaviti v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Po plačilu vseh obveznosti družbe morebitno preostalo premoženje pripade edinemu ustanovitelju. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Renato Lukač, Černelavci, Ledavska ulica 47, 9000 Murska Sobota, Ugotovi se, da zavod nima neporavnanih dospelih obveznosti iz naslova davkov, javnih dajatev in prispevkov, kar tudi izhaja iz potrdila Davčnega urada Murska Sobota. Zavod tudi ni v blokadi in nima neporavnanih dospelih obveznosti.
Ustanovitelj Renato Lukač

AAA Zlata odličnost