Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 1-1741/2011 Ob-5934/11 , Stran 3067
Št. 1-1741/2011 Ob-5934/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija: – SVP Postojna – postaja Sežana, – SVP Celje – NP Zidani Most. Predmet prodaje obsega: ca. 90 ton neuporabnih tirnic, odpadno železo. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 24.750,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 13. 1. 2012 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.

AAA Zlata odličnost