Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 35400-1/2011-4 Ob-5937/11 , Stran 3047
Št. 35400-1/2011-4 Ob-5937/11
Spremembe
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), desete alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09) ter 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja spremembe javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 45OB11. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 45OB11 (Uradni list RS, št. 26/11 in 69/11) se spremeni tako, da se v razdelku 3. d. (Splošni pogoji kreditiranja) celotno besedilo tretjega odstavka nadomesti z besedilom: »V primeru, da vlagatelj na posamezni stanovanjski stavbi izvaja naložbo, ki vključuje enega ali več ukrepov, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po Javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, in če priznani stroški naložbe znašajo več kot 10.000 EUR, je za izvedbo te naložbe upravičen pridobiti tako kredit Eko sklada kot tudi nepovratno finančno spodbudo. Tudi vlagatelj, ki kandidira ali je že pridobil spodbudo za še neizvedeno naložbo po pogojih Javnega poziva 4SUB-OB10, 6SUB-OB11, 12SUB-OB12 ali 13SUB-OB12, je upravičen pridobiti tako kredit kot tudi nepovratno finančno spodbudo. V nobenem primeru pa skupen znesek nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.« V 5. točki (»5. Rok in način prijave«) se datum »31. 1. 2012« nadomesti z datumom »31. 3. 2012«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost