Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 249/2011 Ob-5935/11 , Stran 3045
Št. 249/2011 Ob-5935/11
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih in sklepa sveta šole z dne 20. 12. 2011 razpisuje Svet Osnovne šole Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni začetek dela je 2. 4. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom, s programom vodenja zavoda, s potrdilom iz kazenske evidence, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; s potrdilom sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zoper spolno nedotakljivost, s pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper osebo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), naj kandidati/ke pošljejo najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, s pripisom Prijava za razpis za ravnatelja/ico. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Bojana Ilicha Maribor

AAA Zlata odličnost