Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 360-5/2011-14 Ob-5954/11 , Stran 2983
Št. 360-5/2011-14 Ob-5954/11
Obvestilo
Občinska uprava Mestne občine Kranj (v nadaljevanju naročnik), vezano na javni razpis za »podelitev koncesije za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na zemeljski plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter izrabo ostalih obnovljivih virov v objektu Mestne občine Kranj«, z oznako 360-5/2011-7-(4601-4150), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67, dne 26. 8. 2011, pod številko Ob-4438/11, izdaja obvestilo o neizbiri koncesionarja in ustavitvi postopka. Občinska uprava Mestne občine Kranj je dne 7. 12. 2011 izdala Sklep o zavrnitvi vseh ponudb, št. 360-5/2011-12-(4601-4150), s katerim je zavrnila ponudbo ponudnika EL-TEC Mulej, d.o.o., Bled, Pot na lisice 7, 4260 Bled iz razloga nesprejemljivosti, saj ponudbena cena presega zagotovljena sredstva naročnika za predmetni javni razpis in je ponudba kot taka nesprejemljiva, torej nepopolna (skladno z 16. in 21. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Navedeno je bil razlog za neizbiro ponudbe ponudnika EL-TEC Mulej, d.o.o., Bled, Pot na lisice 7, 4260 Bled ter razlog za ustavitev postopka javnega razpisa za »podelitev koncesije za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na zemeljski plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter izrabo ostalih obnovljivih virov v objektu Mestne občine Kranj«.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost