Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

VL 30860/2009 Os-5106/11 , Stran 2647
VL 30860/2009 Os-5106/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Volksbank d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Rihtar, Resljeva 2, Ljubljana, proti dolžniku Gorazdu Koritnik, Na kresu 11, Železniki, zaradi izterjave 135,50 EUR, sklenilo: dolžniku Gorazdu Koritniku, Na kresu 11, Železniki, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Marija Konjar, Na Plavžu 73, Železniki. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 9. 2011

AAA Zlata odličnost