Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

SV 805/2011 Ob-5311/11 , Stran 2645
SV 805/2011 Ob-5311/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem kreditu in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega v notarski pisarni notarja Mesar Gregorja v Sežani, pod opr. št. SV 805/2011 dne 3. 11. 2011 je bilo stanovanje, in sicer: 3-sobno stanovanje, v skupni površini 73.92 m2 v tretjem nadstropju bloka, na naslovu Slavniška cesta 3, 6240 Kozina, k.o. 2560 Hrpelje, stavba št. 72, št. stanovanja 16, v stanovanjskem bloku, s pripadajočim delom skupnih prostorov v stanovanjskem bloku in s pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča na parceli št. 3228/10, k.o. 2560 – Hrpelje (ID 727222), upoštevajoč pri tem: – kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja, z dne 11. 11. 1991, sklenjeno na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), overejno pri temeljnem sodišču v Kopru, enota v Postojni dne 12. 2. 1992, opr. št. OV I 392/2011, sklenjeno med družbo Javor podjetje za upravljanje trženje, finance in razvoj d.o.o. Pivka, kot prodajalko, in Kristančič Nado, kot kupovalko in – kupoprodajno pogodbo z dne 2. 11. 2011, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Gregorja v Sežani, pod opr. št. OV 1058/2011, dne 3. 11. 2011, sklenjeno med Kristančič Nado, kot prodajalko, in Klemenčič Jožetom, kot kupcem, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki je seštevek veljavnega 3-mesečnega Euriborja in fiksne obrestne marže v višini 2,50% letno, eventuelnimi zamudnimi obrestmi in stroški ter končno zapadlostjo do vključno 31. 5. 2018.

AAA Zlata odličnost