Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

Št. 110-151/2011-03110 Ob-5385/11 , Stran 2629
Št. 110-151/2011-03110 Ob-5385/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi prvega odstavka 220. člena Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-1 (Uradni list RS, št. 58/11): 1 prosto mesto vodje Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije. Razpisni pogoji: V skladu z drugim odstavkom 197. člena Zakona o državnem tožilstvu se imenuje vodja Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije po določbah, ki veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva. Tretji odstavek 117. člena Zakona o državnem tožilstvu določa, da je za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca. V skladu s četrtim odstavkom 117. člena Zakona o državnem tožilstvu, državni tožilec, ki ni imel naziva višji državni tožilec, naziv pridobi z imenovanjem. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, program vodenja Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev določenih v tretjem odstavku 117. člena Zakona o državnem tožilstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in življenjepis v obliki EuropassCV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI). Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost