Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

Ob-5317/11 , Stran 2622
Ob-5317/11
Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 1.) Stanovanjske stavbe v Zavrču 1. Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo na naslovu Gorenjski vrh 5, Zavrč, ki stoji na parc. št. 69/4, k.o. 472 Gorenjski vrh. Parcela meri 268 m2. Izklicna cena: 10.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo na naslovu Turški vrh 24, Zavrč, ki stoji na parc. št. 187/3, k.o. 469 Turški vrh. Parcela meri 168 m2. Izklicna cena: 12.800,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 3. Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo na naslovu Goričak 25, Zavrč, ki stoji na parc. št. 64/5, k.o. 467 Goričak. Parcela meri 533 m2. Izklicna cena: 18.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). 2.) Stanovanje v Trebnjem Mansardno stanovanje stanovanjske stavbe na naslovu Stari trg 10, Trebnje, v izmeri 72,33 m2. Stanovanjska stavba stoji na parc. št. 731/1 in je vpisano v vložku št. 1256, k.o. (1422) Trebnje. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež do 1/2 na skupnih delih in napravah in zemljiščih s parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje. Izklicna cena: 44.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta uporabnikov (najemnikov), vknjižena pa je služnostna pravica hoje in vožnje po zahodni posestni meji parc. št. 731/1, k.o. (1422) Trebnje, kot služečem zemljišču, proti jugu, v smeri železniške proge, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 731/2 te k.o., kot gospodujočem zemljišču. 3.) Stanovanji v Kočevju 1. Stanovanje št. 6 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Podgorska 23, Kočevje, v izmeri 38,27 m2. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 1577 številka stavbe 1172 številka dela stavbe 6. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Izklicna cena: 13.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje na naslovu Trata XIV 12, Kočevje, v izmeri 43,20 m2, ki v naravi predstavlja vrstno hišo. ID številka stavbe je 1577-656. Stanovanju pripada lastno neizkoriščeno podstrešje in zemljišče s parc. št. 784/5, k.o. (1577) Kočevje. Izklicna cena: 32.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. V teku je vpis lastninske pravice po postopku, kot ga predvideva Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) (Uradni list RS, št. 45/08) na ime prodajalca. Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 4.) Stanovanja v Mariboru 1. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 11, Maribor, v izmeri 59,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 680 številka stavbe 583 številka dela stavbe 2. Izklicna cena: 48.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje št. 12 v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Groharjeva ulica 3, Maribor, v izmeri 33,06 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 660 številka stavbe 1128 številka dela stavbe 12. Izklicna cena: 33.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 3. Stanovanje št. 5 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Dominkuševa ulica 10, Maribor, v izmeri 17,30 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 657 številka stavbe 590 številka dela stavbe 5. Izklicna cena: 20.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 4. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Prvomajska ulica 31, Maribor, v izmeri 24,60 m2 in shramba v velikosti 4,64 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 680 številka stavbe 1025 številka dela stavbe 51. Identifikacijski podatki kleti: katastrska občina 680 številka stavbe 1025 številka dela stavbe 52. Izklicna cena: 29.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 5. Stanovanje št. 3 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 19, Maribor, v izmeri 50,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 680 številka stavbe 583 številka dela stavbe 403. Izklicna cena: 41.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 6. Stanovanje na naslovu Celestrina 14, Maribor, v izmeri 48,96 m2, ki v naravi predstavlja vrstno hišo. ID št. stavbe je 649-70. Stanovanju pripada zgolj zemljišče na katerem stavba stoji, v velikosti 48,96 m2 – solastninski delež na parc. št. 92/11, k.o. (649) Celestrina v višini 14/100. Izklicna cena: 10.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). 5.) Stanovanja v Štorah 1. Stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Kovinarska ulica 8, Štore, v izmeri 55,80 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 1082 številka stavbe 1642 številka dela stavbe 1. Izklicna cena: 25.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Udarniška ulica 8, Štore, v izmeri 54,10 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 1082 številka stavbe 1290 številka dela stavbe 6. Izklicna cena: 15.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 3. Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta XIV. divizije 27, Štore, v izmeri 34,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 1082 številka stavbe 1493 številka dela stavbe 2. Izklicna cena: 8.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 4. Stanovanje št. 6 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Razgledna ulica 2, Štore, v izmeri 31,70 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 1082 številka stavbe 1407 številka dela stavbe 6. Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). 6.) Stanovanjska stavba v Vidmu pri Ptuju Pozidana parcela s stanovanjsko stavbo na naslovu Majski vrh 46, Majski vrh (Videm pri Ptuju), ki stoji na parc. št. *82/0, k.o. 450 Majski vrh. Parcela meri 187 m2. Izklicna cena: 20.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 7.) Stanovanje na Ptuju Stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Orešje 178, Ptuj, v izmeri 74,30 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 392 številka stavbe 352 številka dela stavbe 2. Izklicna cena: 20.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). 8.) Stanovanja na Ravnah na Koroškem 1. Stanovanje št. 6 v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Prežihova ulica 4, Ravne na Koroškem, v izmeri 46,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882 številka stavbe 218 številka dela stavbe 6. Izklicna cena: 38.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje št. 41 v 10. nadstropje stanovanjske stavbe na naslovu Čečovje 3, Ravne na Koroškem, v izmeri 20,47 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882 številka stavbe 665 številka dela stavbe 41. Izklicna cena: 16.800,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 3. Stanovanje št. 17 v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Čečovje 33, Ravne na Koroškem, v izmeri 16,40 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882 številka stavbe 1175 številka dela stavbe 17. Izklicna cena: 18.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 4. Stanovanje št. 18 v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Čečovje 33, Ravne na Koroškem, v izmeri 35,80 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 882 številka stavbe 1175 številka dela stavbe 18. Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). 9.) Stanovanji na Prevaljah 1. Stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Glavarstvo 1, Prevalje, v izmeri 42,90 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 891 številka stavbe 36 številka dela stavbe 3. Izklicna cena: 12.400,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 2. Stanovanje št. 5 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Glavarstvo 1, Prevalje, v izmeri 28,00 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 891 številka stavbe 36 številka dela stavbe 5. Izklicna cena: 17.700,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnini sta v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in sta prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 10.) Stanovanje na Jesenicah Stanovanje št. 8 v 4. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 85, Jesenice, v izmeri 52,72 m2. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 2175 številka stavbe 9 številka dela stavbe 8. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Izklicna cena: 41.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 11.) Stanovanjska stavba v Šentilju Stanovanjska stavba na naslovu Stara Gora pri Šentilju 1, Šentilj v Slovenskih Goricah, v izmeri 82,35 m2 ter pripadajoče zemljišče velikosti 563 m2 s parc. št. 620/3, k.o. (585) Kresnica. Izklicna cena: 10.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta uporabnikov (najemnikov), v zemljiški knjigi pa je vknjižena služnostna pravica hoje in vožnje z osebnimi ter gospodarskimi vozili, po že obstoječi dovozni poti, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 620/4, k.o. (585) Kresnica. 12.) Stanovanje v Kopru: Stanovanje št. 29 v IV. etaži na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j v skupni površini 67,53 m2, v katero je vključena tudi površina shrambe v 1. kleti z oznako 29 K in garažni boks v 1. kletni etaži št. 46 (stanovanjski prostori merijo 46,37 m2). Identifikator stanovanja je 2606-5373-29. K stanovanju spada idealni delež na zemljiščih gradbenih parc. št. 1975/9, k.o. (2606) Semedela ter idealni delež skupnih prostorov in naprav. Izklicna cena je 123.500,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). 13.) Poslovni prostori dokončani do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j 1. Poslovni prostor z oznako 142 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 187,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-142. Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. 2. Poslovni prostor z oznako 143 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-143. Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. 3. Poslovni prostor z oznako 144 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 202,00 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-144. Izklicna cena znaša 199.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. 4. Poslovni prostor z oznako 145 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 357,98 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-145. Izklicna cena znaša 61.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. 5. Poslovni prostor z oznako 155 v pritličju (tretja etaža) v izmeri 17,50 m2, k.o. (2606) Semedela – identifikator: 2606-5373-155. Izklicna cena znaša 3.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. Poslovni prostori stojijo na parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m2, k.o. (2606) Semedela in jim pripada, poleg sorazmernega lastninskega deleža na skupnih delih in napravah tudi idealni delež na zemljišču. Poslovni prostori pod zaporedno številko 1., 2., 3. in 5. so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada do 1/1, poslovni prostor z oznako 145, pod zaporedno številko 4., pa je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada do deleža 8883/10000. Vsi poslovni prostori pod točko 13.) so prosti bremen in uporabnikov (najemnikov), del stavbe pod zaporedno številko 4. pa je obremenjen le v solastniškem deležu drugega solastnika. 14.) Zaseden samski dom na naslovu Jesenice, Ulica bratov Rupar 5 Objekt sestoji iz kleti v kateri se nahajajo pomožni prostori, pritličja in štirih nadstropij, v katerih je urejenih 78 dvoposteljnih spalnih enot s pomožnimi prostori (hodniki, balkoni, čajna kuhinja, stopnišče). Dvoposteljne spalne enote sestojijo iz sobe, predprostora in kopalnice. Površina ene enote znaša 21,63 m2, skupna neto tlorisna površina objekta znaša 2.817,97 m2. Objekt stoji na gradbeni parceli, na parc. št. 1222/3 stanovanjska stavba 568 m2, park 394 m2, k.o. (2175) Jesenice. K objektu spada tudi pripadajoče zemljišče, parc. št. 1223/20 dvorišče 408 m2 in parc. št. 1222/2 park 537 m2, k.o. (2175) Jesenice. Za objekt ni narejen etažni načrt, zemljiškoknjižno lastništvo je urejeno. Samski dom je trenutno zaseden s 120 najemniki. Nekateri najemniki živijo v objektu že več let in imajo na tem naslovu tudi prijavljeno stalno prebivališče. Z najemniki ima lastnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad sklenjene najemne pogodbe. Pogoj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada do novega lastnika je, da bo novi lastnik ob prenosu lastništva iz teh najemnih pogodb prevzel vse pravice in obveznosti. Izklicna cena znaša 575.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe: Ogled nepremičnin bo možen na kraju samem, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Interesenti za ogled posamezne nepremičnine morajo dva dni pred ogledom vplačati stroške oglednine v znesku 14,85 EUR na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574 sklic: sklic je enak kot je obrazloženo v točki III./1. Ob ogledu se naj interesenti izkažejo s potrdilom vplačane oglednine. Dodatne informacije o pogojih javnih dražbe se dobijo na telefonski številki en dan pred ogledom na tel. 02/821-65-00. Izvedba javne dražbe Javna dražba za nepremičnine pod točkami 1.)–5.) se bo izvedla dne 1. 12. 2011 ob 9. uri, za nepremičnine pod točkami 6.)–14.) se bo izvedla istega dne 1. 12. 2011 ob 15. uri v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu `videno – kupljeno` in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1.)–11.) je po 500,00 EUR, pod zaporednimi točkami 12.)–14.) je po 2.000,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje eno uro pred začetkom posamezne javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574 sklic: 6. V primeru, da je pod posamezno točko vpisanih več nepremičnin, dodajte še zaporedno številko, glede na to za katero nepremičnino vplačujete varščino, npr. 6-1-1, če vplačujete za stanovanje pod 1.), zap. št. 1. Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo varščine; 2. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun; 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Če nihče od dražiteljev prisotnih na javni dražbi ne zviša svoje ponudbe, določi kupca komisija pristojna za izvedbo javne dražbe z javnim žrebom, pri čemer se izklicni ceni prišteje eno najmanjše večanje izklicne cene. Javni žreb se izvede takoj na kraju samem, zoper izid nista možna ugovor ali pritožba. 6. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 8. Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18) drugi etažni lastniki predkupno pravico in lahko na javni dražbi konkurirajo najboljšemu ponudniku. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo. V primeru teka postopka za vpis etažne lastnine po ZVEtL, kupec vstopi v postopek namesto prodajalca in zemljiškoknjižno dovolilo pridobi s sklepom nepravdnega sodišča. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec skladno z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5-ih delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost