Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

, Stran 2576
Drugo preklicujejo
Alpetour - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo kassbohrer setras 210 H, registrska številka KR - A2-766. gni-324063 Alpetour - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo TAM 260 A 116 P, registrska številka KR - A9-460. gnh-324064 Alpetour - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco za vozilo TAM 260 A 116 M, registrska številka KR - K4-255. gng-324065 Appelová Barbora, Cesta 27. aprila 31/1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70072533, izdala Filozofska fakulteta. gne-323992 Avtoprevoznik Kocjančič Slavko s.p., Izletniška pot 58, Koper - Capodistria, voznikovo kartico (na ime Peter Vesel), izdajatelj Cetis d.d., št. 1070500008614000. gnl-324014 Breskvar Kaja, Jelovškova 2a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 26110111, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gne-323967 Cimperšek Goran, Na jami 11, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014858010, izdal Cetis Celje. gnm-324034 Dark Trans d.o.o., Šalara 27, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031380000, izdajatelj Cetis d.d. gng-324015 Drobič Mojca, Jezerska cesta 122B, Kranj, študentsko izkaznico, št. 23090477, izdala Fakulteta za strojništvo. gnj-323962 Dvig d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16 a, Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006909000, izdajatelj Cetis d.d. gnw-324049 Garcia Martinez Maria Victoria, Kardeljeva ploščad 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 90051147, izdala Fakulteta za družbene vede. gny-323947 Gerdej Žana, Jarška cesta 36, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnt-323977 Jablonskis Evaldas, Proletarska cesta 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70072682, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-324048 Kolenc Miha, Tomažičeva 1, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015978000, izdajatelj Cetis d.d. gnb-323995 Košir Sara, Einspielerjeva ulica 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnx-323998 Kožuh Petra, Brezova 3, Šmartno v Rožni dolini, študentsko izkaznico, št. 01038636, izdala Univerza v Ljubljani. gnf-324041 Krevh Borut, Mislinjska Dobrava 23, Šmartno pri Slov. Gradcu, vozno karto, št. 1070500003665000, izdajatelj Cetis. gni-323988 Kuštrin Irena, Repče 10A, Šmarje - SAP, študentsko izkaznico, št. 199330136, leto izdaje 1997, izdana na priimek Možina, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana, UL. gnw-323974 Laknar Romana, Vel. Vodenice 10, Kostanjevica na Krki, študentsko izkaznico, št. 30015249, izdala Univerza v Ljubljani, Kemijska tehnologija. gnk-323986 Masilo Tilen, Na brajdi 22, Ajdovščina, vozno karto, št. 1102066, izdajatelj Avrigo d.d., Nova Gorica. gnm-323984 Nemanič Julija, Partizanska ulica 12, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 10151 z dne 1. 2. 1997. gnr-323979 Pavlin Ana Marija, Hruševje 86, Hruševje, študentsko izkaznico, izdala Biotehniška fakulteta. gnn-324008 Pavlovič Nicola, Ravnik 82, Šentrupert, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnm-324009 Promis d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, spričevalo o plovnosti, izdano na ime Promis d.o.o., veljavnost od 3. 11. 2004 do 2. 11. 2005, izdajatelj Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, št. 248, leto izdaje 2004. gnn-324037 Promis d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, potrdilo o vpisu, izdano na ime Promis d.o.o., veljavnost od 14. 1. 2000, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, št. 248, leto izdaje 2000. gnm-324038 Pust Žiga, Gornje Ložine 15, Stara Cerkev, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje. gnx-323973 Rozman Nika, Ledine 139, Nova Gorica, študentsko izkaznico, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnp-324031 Salmič Manca, Tesovnikova ulica 68, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19524457, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnt-324052 Schnabl Julia, Komacova ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70072860, izdala Filozofska fakulteta. gnk-324036 Šporar Andraž, Ulica Majde Vrhovnikove 24, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPTT. gnq-323980 Tanko Gašper, Goriča vas 83, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št. 0005996721. gnc-323994 Trilar Primož, Šenpavel pri Domžalah 12, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19339658, izdala Ekonomska fakulteta. gnb-323970 Turk Žaklina, Groblje pri Prekopi 30, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 01008211, izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana. gne-324042 Vulikić Renata, Šentvid pri Stični 59b, Šentvid pri Stični, potrdilo o strokovnem izpitu, izdal Klinični center Ljubljana, izdan leta 1987, na ime Kisovar Renata. gni-323963 Weber Darko, Zgornja Velka 79, Sladki Vrh, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019853000. gnr-323954 Zigmund Mia, Škocjan 81, Koper - Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, št. 1004731. gnl-324010 Žnidaršič Kristina, Goričane 22H, Medvode, dijaško izkaznico, izdala SVŠGL. gnp-323956

AAA Zlata odličnost