Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

, Stran 2575
Spričevala preklicujejo
Alić Sanela, Tbilisijska ulica 56, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2006. gnv-324025 Avbelj Tilen, Cahova ulica 10, Ankaran - Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola - smer turistični tehnik, izdano leta 2000. gnw-324024 Avdijaj Teuta, Ob kamniški progi 11, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona Aškerca, izdano leta 2008. gne-324017 Avguštin Andrej, Stopno 14A, Makole, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Maribor, za naziv mizar, št. 1498, izdano leta 1997. gny-324047 Avguštin Larisa, Koritno 8A, Majšperk, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2005. gnn-323958 Avguštin Larisa, Koritno 8A, Majšperk, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2006. gnm-323959 Avguštin Larisa, Koritno 8A, Majšperk, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2007. gnl-323960 Baltić Edin, Cesta 4. julija 64, Krško, spričevalo 8. razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško, izdano leta 2004. gnw-323949 Baltić Edin, Cesta 4. julija 64, Krško, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo ETRŠ Brežice, izdana leta 2005, 2007, 2008, 2009. gnv-323950 Bećić Alija, Šmartinska cesta 58A, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1991. gny-323972 Bećić Alija, Šmartinska cesta 58 a, Ljubljana, potrdilo strokovnem izobraževanju za strežnico, izdala DDU Boris Kidrič v Ljubljani, 14. 10. 1992. gnr-324033 Bitenc Sara, Ulica 24. junija 60, Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdana leta 2006, 2007 in 2007. gnt-324002 Bizjak Aleksandra, Na Gmajni 2, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SEPŠ Koper, izdano leta 1990, izdano na ime Jakomin Aleksandra. gnl-323985 Božičnik Urška, Ulica 9. februarja št. 3, Senovo, spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ Senovo, izdana leta 2005, 2006, 2007. gnc-323969 Cimerman Eva Taja, Prešernova cesta 15, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2005. gnq-323955 Čarman Matjaž, Golniška 111, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in cestno-prometne šole Škofja Loka, št. 696-IV/64, izdano leta 1994. gno-324032 Dernikovič Andreja, Orešje na Bizeljskem 2, Bizeljsko, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdana leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2009. gnh-323964 Duranović Sabina, Kovinarska cesta 8D, Kamnik, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra. gnc-324019 Finec Borut, Vir pri Stični 108, Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano leta 1991. gnf-323991 Gambiroža Dejana, Babiči 28, Marezige, spričevalo o končani OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige, izdano leta 2005. gnf-324066 Girotto Vanda, Šentjane 5, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu GTS Izola, izdano leta 2002. gnj-323987 Gričar Veronika, Cesta Cirila Tavčarja 6, Jesenice, maturitetno spričevalo SŠGT Radovljica, izdano leta 2006. gnf-323966 Grubelnik Borut, Tomšičeva 47, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Centra srednjih šol Velenje, št. 1, izdano leta 1991. gnl-324035 Hren Saša, Dol. Nemška vas 25A, Trebnje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2004, 2005, 2006, 2007. gnk-323961 Intihar Igor, Bohinjska Bela 122, Bohinjska Bela, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ, št. 240/I-1990/93, izdano leta 1993. gno-324007 Janežič Martin, Ob šoli 8, Vodice, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Bežigrad, izdano leta 2011. gnv-323975 Jarc Maruša, Cesta v Podboršt 11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano leta 2005. gnv-324000 Kekić Nina, Cesta krških žrtev 94, Krško, preklic spričevala 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice, izdana 2006, 2007, objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/11, pod oznako GNM-323934. gne-323996 Kekić Nina, Cesta krških žrtev 94, Krško, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 2006, 2007. gnl-323989 Košir Maša, Rjava cesta 24, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Brezovica. gnu-323976 Kotnik Zagoršek Vitomir, Meža 155B, Dravograd, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, št. 1780, izdano leta 1999, 2000. gns-323953 Kovačič Karmen, Bezgovje 9, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, št. R002/S/102, izdano leta 2002. gnt-323952 Kralj Tadeja, Mrzlavka 6, Novo mesto, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Novo mesto, št. II/330, izdano leta 2003. gnp-324056 Krivec Ksenija, Slomškova ulica 20, Rogatec, indeks, izdala Srednja zdravstvena šola Celje, leto izdaje 1990, izdano na priimek Juršič. gnk-324011 Kropf Andreja, Prešernova cesta 23, Oplotnica, spričevalo 2. in 3. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, št. XIIL/427, izdano leta 2008, 2009. gns-324028 Lebar Štefka, Srednja Bistrica 15, Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Maribor (Šola za oblikovanje), izdano leta 1993, izdano na ime Hertl. gnc-324044 Lebar Štefka, Srednja Bistrica 15, Črenšovci, letno spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole Maribor (Šola za oblikovanje), leto izdaje 1993, izdano na priimek Hertl. gnd-324043 Likar Romana, Tolsti vrh 91, Šentjernej, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kmetijske šole Grm, št. 28/60, izdana leta 1993, 1994, 1995. gnr-324029 Logar Žiga, Nova vas 114, Zgornja Besnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za strojništvo Škofja Loka, program strojni tehnik, izdano leta 2003, 2004. gnx-323948 Mačak Jelena, Zvonimira Miloša 10, Izola - Isola, spričevalo - zaključno 8. razreda Osnovne šole Livade Izola, izdano leta 2005. gnd-324018 Mešinović Sandra, Cesta v Jagodje 2/42, Izola - Isola, spričevalo 4. letnika Veterinarske šole v Ljubljani, smer veterinarski tehnik, izdano leta 2003. gnx-324023 Milićević Miloš, Šolska ulica 6, Portorož - Portorose, spričevalo 7. razreda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, izdano leta 1983. gnu-324026 Milićević Miloš, Šolska ulica 6, Portorož - Portorose, spričevalo 8. razreda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, izdano leta 1984. gnt-324027 Mohar Amanda, Kovorska cesta 43, Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Kranj. gnp-323981 Mohar Sergej, Pod vrhom 38, Semič, spričevalo 1. in 2. letnika Strojne tehnične šole (Šolski center Novo mesto), izdano leta 1998, 1999. gnj-324012 Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške šole Koper, št. FR/358, izdano leta 2003. gnq-324059 Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje tehniške šole Koper, št. FR/358, izdano leta 2004. gnp-324060 Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole Koper, št. FR/358, izdano leta 2005. gno-324061 Pleša Jasmina, Dolinska cesta 3B, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole Koper, št. DO/333, izdano leta 2006. gnj-324062 Porčič Jasmin, Mala Ligojna 6A, Vrhnika, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika, št. D0279/6, izdano leta 2003. gns-324003 Požek Jože, Gorenja vas pri Leskovcu 3 A, Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro in računalniške šole Maribor, izdano leta 1992 in 1993. gnv-324050 Preradović Nina, Cesta na Lavo 3, Žalec, spričevalo o končani OŠ Griže, izdano leta 2008. gns-324053 Preradović Nina, Cesta na Lavo 3, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole, Gimnazije Celje, izdano leta 2009. gnr-324054 Primc Urška, Poljšica pri Podnartu 19, Podnart, spričevalo poklicne mature Srednje gostinske šole Radovljica, smer gostinski tehnik. gni-324013 Radić Ljubica, Partizanska cesta 30, Sežana, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Izobraževalnega centra Memory, izdano leta 1997, 1998, izdano na ime Banjac. gno-324057 Rap Tilen, Stari trg 33, Loče pri Poljčanah, spričevalo 4. letnika Gimnazije Slovenske Konjice, št. 274, izdano leta 2011. gns-323978 Rupar Fetah Barbara, Maistrova ulica 8, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbeno ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na ime Rupar Barbara. gnk-323965 Rupert Andreja, Škurhova ulica 4, Ig, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za trgovskega poslovodjo, izdano na ime Rupert Andreja, izdajateljica Trgovska zbornica Slovenije, št. 588-6623/95, leto izdaje 1995. gnu-324001 Salihovič Hasiba, Gasilska cesta 56, Mengeš, spričevalo 4. letnika SCRM Kamnik, izdano leta 2010. gnu-323951 Savanović Gvozden, Pot na Zali Rovt 11, Tržič, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika, maturitetno spričevalo ter obvestilo o uspehu na maturi Gimnazije Kranj, izdana leta 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1999. gnr-324004 Sešek Petra, Vevška cesta 40, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gng-323990 Skornšek Aljaž, Valentiničeva cesta 9, Laško, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Celje. gng-324040 Sladić Gašper, Hruševska cesta 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta 2010. gnw-323999 Stoilov Dejan, Reška ulica 27, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole Ljubljana. gny-323997 Šalja Atiđa, Zavetiška ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik. gnb-324020 Tomšič Posavec Kaja, Žeje 14, Prestranek, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, št. V/397, izdano leta 2002, izdano na ime Tomšič. gnq-324055 Urek Igor, Glogov Brod 7, Artiče, spričevalo 4. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2010. gnd-323993 Verdinek Uroš, Kališnikov trg 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, izdano leta 2002. gnz-323971 Žužek Gorazd, Šmarska cesta 62, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1997. gnu-324051

AAA Zlata odličnost