Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

I P 328/2011 Os-4244/11 , Stran 2573
I P 328/2011 Os-4244/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Mirjani Horvat Pogorelec, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. mladoletni Michael Vizjak, Ptujska cesta 63, Pragersko, 2. mladoletni Žan Vizjak, Ptujska cesta 63, Pragersko, ki ju zastopa skrbnica za posebni primer Tatjana Vake, po pooblastilu odvetnika Boruta Mihurko iz Odvetniške pisarne Mihurko d.o.o., Maribor, zoper toženo stranko: 1. Mirsad Seferović, neznanega naslova, 2. Mojca Brodej, 3. Stanislav Vizjak, oba stanujoča Ptujska cesta 63, Pragersko, zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: Prvo toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Andrej Ketiš, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal 1. toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 13. 7. 2011

AAA Zlata odličnost