Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

VL 133863/2010 Os-5048/11 , Stran 2573
VL 133863/2010 Os-5048/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d., Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti dolžniku Momirju Jović, Vrečkova ulica 5, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Marija Mošnik, Planina 3, Kranj, zaradi izterjave 28.218,21 EUR, sklenilo: dolžniku Momirju Jović, Vrečkova ulica 5, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Marija Mošnik, Planina 3, Kranj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 9. 2011

AAA Zlata odličnost