Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

VL 183271/2010 Os-5034/11 , Stran 2573
VL 183271/2010 Os-5034/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti dolžnikoma Daši Guzej, Vesna 16, Portorož – Portorose; Urošu Klenovšek, Mesarska cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aljoša Štampar Strojin, Dunajska 56, Ljubljana, zaradi izterjave 142,58 EUR, sklenilo: dolžnikoma Daši Guzej, Vesna 16, Portorož – Portorose; Urošu Klenovšek, Mesarska cesta 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Aljoša Štampar Strojin, Dunajska 56, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 9. 2011

AAA Zlata odličnost