Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

VL 50512/2011 Os-5002/11 , Stran 2573
VL 50512/2011 Os-5002/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa Alma Pašanović, Frankopanska 18a, Ljubljana, proti dolžnici Ireni Hoffman, 2 St. Pauls Court, Courtney RD 24A, London, združeno kraljestvo, zaradi izterjave 662,88 EUR, sklenilo: dolžnici Ireni Hoffman, 2 St. Pauls Court, Courtney RD 24A, London, Združeno kraljestvo, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Vanja Šisernik, Bravničarjeva 13, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 9. 2011

AAA Zlata odličnost