Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

VL 198977/2009 Os-5001/11 , Stran 2573
VL 198977/2009 Os-5001/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d. Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p.d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Mitji Šegatin Susman, Preglov trg 13, Ljubljana, zaradi izterjave 359,32 EUR, sklenilo: dolžniku Mitji Šegatin Susman, Preglov trg 13, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. lena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jure Snoj, Vodnikova 163/b, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 8. 2011

AAA Zlata odličnost