Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

VL 105236/2011 Os-4991/11 , Stran 2573
VL 105236/2011 Os-4991/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga zastopa Mateja Sep, Dunajska cesta 107, Ljubljana, proti dolžniku Mateju Laki, Lendavska 8, Murska Sobota, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Ignac Horvat, Staneta Rozmana 10, Murska Sobota, zaradi izterjave 517,21 EUR, sklenilo: dolžniku Mateju Laki, Lendavska 8, Murska Sobota, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Horvat Ignac, Staneta Rozmana 10, 9000 Murska Sobota. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 9. 2011

AAA Zlata odličnost