Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

VL 91931/2011 Os-4990/11 , Stran 2573
VL 91931/2011 Os-4990/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Urošu Borovniku, Šalek 93, Velenje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Miha Šuštar, Trubarjeva 24, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.489,83 EUR, sklenilo: dolžniku Urošu Borovnik, Šalek 93, Velenje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Miha Šuštar, Trubarjeva 24, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 9. 2011

AAA Zlata odličnost