Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

V Ps 1368/2011 Os-4669/11 , Stran 2572
V Ps 1368/2011 Os-4669/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po okrožni sodnici Mariji Mulec, v socialnem sporu tožnika: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina c.IX/6, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec Vinko Kaplan, zoper toženo stranko Vanjo Drvarič, Hrenova ulica 4, Ig, zaradi vračila štipendije 2.054,98 EUR s p.p., dne 6. 9. 2011, sklenilo: toženi stranki Vanji Drvarič se postavi začasna zastopnica, odvetnica Špela Zamljen, Čufarjeva 3, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi vračila štipendije v višini 2.054,98 EUR s pp. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 6. 9. 2011

AAA Zlata odličnost