Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

N 84/2008 Os-5133/11 , Stran 2572
N 84/2008 Os-5133/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, sporazuma, sklenjenega med naslednjimi družbami: Fotona, proizvodnja optoelektronskih naprav d.d., Stegne 7, Ljubljana, Iskra sistemi Avtomatizacija procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana, Metrel, Merilna in regulacijska oprema d.d., Ljubljanska cesta 77, Horjul, Iskra Emeco, Merjenje in upravljanje energije, d.d., Savska loka 4, Kranj, Iskra, Merilni instrumenti in stikala d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, Kranj, Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica 8, Kropa, Vega Proizvodnja optičnih naprav, d.d., Ljubljana, Stegne 13a, Ljubljana, Iskra Industrija sestavnih delov d.o.o., Savska loka 4, Kranj, Iskra Vzdrževanje, strojegradnja in energetika, podjetje za izdelavo in vzdrževanje naprav, stavb in opreme ter energetiko d.d. Kranj, Savska loka 4, Kranj, Reina Gostinske storitve in trgovina d.d., Savska loka 1, Kranj, Hidria Perles, podjetje za proizvodnjo, prodajo in razvoj električnih strojev in naprav d.o.o., Savska loka 2, Kranj, Iskra Teling, teleinformacijski sistemi in storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj, Iskra terminali, podjetje terminalov in naročniških storitev, Preglova ulica 31, Ljubljana, Iskra Invest, podjetje za inženiring, vzdrževanje in storitve d.d., Stegne 25a, Ljubljana, kot izročitelji in družbo Iskra Telekom holding, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, Kranj, kot pridobiteljem, za posamezni del št. 4, stanovanje št. 4 v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska loka 10, Kranj, v izmeri 71,40 m2, ID znak 2100-1942-4. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Naimija Malokuja, rojen 15. 6. 1964, Savska loka 10, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 18. 10. 2011

AAA Zlata odličnost