Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

N 180/2010 Os-5012/11 , Stran 2572
N 180/2010 Os-5012/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Simoni Jovovič, v nepravdni zadevi priglasitelja Jožefa Puklavec, Hudalesova ulica 50, Maribor, v postopku vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi Maribor, Knafelčeva ulica 34, Maribor, začetem na predlog predlagateljev: Gospava Amidžić, Knafelčeva ulica 34, Maribor in drugih, ki jih vse zastopa Agencija Etažna, Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca: SGP Stavbar, Podjetje Visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Simon Brence, odvetnik v Mariboru, za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na stanovanju št. 101, iden. št. dela stavbe: 657-1342-87, 27. 9. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe z dne 15. 1. 1993, št. 251-3276/92-DU, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona, med prodajalcem Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, ki ga je zastopala Lučka Nagode - Debeljak in kupcem Šiftar Koloman, roj. 6. 1. 1908, Knafelčeva ulica 34, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal 1-sobno stanovanje v 4. nadstropju, št. 101, v izmeri 40,36 m², s kletjo, v stanovanjski hiši na naslovu Maribor, Knafelčeva ulica 34 in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 9. 2011

AAA Zlata odličnost