Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

N 180/2010 Os-5011/11 , Stran 2572
N 180/2010 Os-5011/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Simoni Jovovič, v nepravdni zadevi predlagatelja Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, v postopku vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi Maribor, Knafelčeva ulica 34, Maribor, začetem na predlog predlagateljev: Gospava Amidžić, Knafelčeva ulica 34, Maribor in drugih, ki jih vse zastopa Agencija Etažna, Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca: SGP Stavbar, Podjetje Visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Simon Brence, odvetnik v Mariboru, za vpis lastninske pravice v korist predlagatelja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. na stanovanjih: št. 81, iden. št. dela stavbe: 657-1342-67, št. 82, iden. št. dela stavbe: 657-1342-68 in št. 106, iden. št. dela stavbe: 657-1342-92, 27. 9. 2011, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova prodajne pogodbe, št. 2991-573-13-2/4-RB, z dne 16. 1. 1981, sklenjene med prodajalcem GP Stavbar z n.sol.o. Maribor, TOZD Visoke gradnje z n.sol.o., Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga je zastopal direktor Milan Kuster, in kupcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Maribor, po pooblaščeni organizaciji Staninvest, Maribor, Grajska ulica 7, ki ga je zastopal direktor Ivan Grauf, s katero je prodajalec kupcu prodal več stanovanj v stanovanjskem objektu »I« Nova vas I, Knafelčeva ulica 32 in 34 ter Trg Dušana Kvedra 2, 3, 4 in 5 v Mariboru, na parc. št. 1610/5, k.o. Spodnje Radvanje, med njimi tudi – enosobno stanovanje št. 81, v skupni površini 42,68 m², v pritličju v 3. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti, površine 3,07 m²; enosobno stanovanje št. 82, v skupni površini 43,40 m², v pritličju v 3. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti, površine 2,90 m² (z vrtno teraso) in enosobno stanovanje št. 106, v skupni površini 42,19 m², v 5. nadstropju v 3. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti, površine 2,53 m² in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 9. 2011

AAA Zlata odličnost