Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

SV 2163/2011 Ob-5191/11 , Stran 2571
SV 2163/2011 Ob-5191/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2163/2011 z dne 21. 10. 2011, je bilo stanovanje z ID znakom 2679-1450-2, v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta v Rožno dolino 18G, Ljubljana, stoječi na parc. št. 97/41, k.o. 2679 Gradišče II, v lasti zastaviteljice Nede Pagon, Ljubljana, Štefanova ulica 12, na podlagi pogodbe o potrošniškem finančnem leasingu nepremičnine, št. 2861/10, z dne 30. 12. 2010, z dodatkom št. 1, k pogodbi o potrošniškem finančnem leasingu nepremičnine št. 2861/10, z dne 21. 10. 2011, oboje sklenjeno z leasingodajalcem Raiffeisen leasing d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen leasing, trgovina in leasing d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična št. 1545884000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1.553.243,04 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost