Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 1-1520/2011 Ob-5152/11 , Stran 2558
Št. 1-1520/2011 Ob-5152/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: prodajo neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija: različne lokacije po Sloveniji. Predmet prodaje obsega: – cca 180 t neuporabnega drobnotirnega materiala, tirnic do 1,5 m in kretniških delov (odpadno železo). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 57.600,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 10. 11. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.

AAA Zlata odličnost